VZN číslo 5/2011 zo dňa 27.4.2011

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.5/2011 zo dňa 27.4.2011794.27 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené