VZN číslo 7/2009 zo dňa 17.09.2009

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umelec. školy, poslucháča jazyk. školy, dieťa mater. školy a dieťa škol. zariadenia v MČ Ba - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.7/2009 zo dňa 17.09.200991.12 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené