VZN číslo 8/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení spoločného školského obvodu MČ Ba - vajnory a obce Chorvátsky rob a o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Ba - Vajnory a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.8/2009 zo dňa 17.12.20091.45 MB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené