VZN číslo 8/2011 zo dňa 28.9.2011

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  8/2011 zo dňa 28. septembra 2011 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
 

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon 8/2011 zo dňa 28.9.20112.15 MB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené