VZN číslo 9/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.9/2009 zo dňa 17.12.2009763.89 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené