Rozpočty mestskej časti

Rozpočty MČ 2017 a staršie

15. 08. 2015
Rozpočet  mestskej časti na rok 2016 a prognózy na roky 2017 a  2018