Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne)

28. 08. 2015
Vyhlásenie výsledkov volieb v mestskej časti Bratislava-Vajnory do miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti konaných 27. novembra 2010...