Pozvánka na Reprezentačný ples MČ Bratislava - Vajnory