Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR sa uskutočnia 16. marca 2019 (1. kolo)
V prípade nezvolenia prezidenta SR v prvom kole sa druhé kolo uskutoční 30. marca 2019

  1. Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií: https://www.minv.sk/?prezident-info2
  2. E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   gzemanova@vajnory.sk
  3. Hlasovací preukaz
  4. Námietková kancelária
  5. E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  gzemanova@vajnory.sk

Výsledky volieb prezidenta SR - 15.marca 2014