Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR sa uskutočnia 15. marca 2014(1. kolo)
V prípade nezvolenia prezidenta SR v prvom kole sa druhé kolo uskutoční 29.3.2014

  • Informácia o čase a mieste konania volieb
  • Úradný oznam - delegovanie do komisií
  • Formulár - delegovanie členov do komisií
  • Článok - Ak si nezvolíme prezidenta

 

  • Voľba prezidenta SR - 15.marca 2014
  • Ako sa volilo v Mestskej časti Bratislava - Vajnory

II. kolo voľby prezidenta SR 

  • Ako sa volilo v Mestskej časti Bratislava - Vajnory