Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“

Dátum vydania: 
streda, 21. február 2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.