Informácia o verejnom prerokovaní k správe o ohodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“

Dátum vydania: 
pondelok, 15. január 2018

Informácia o verejnom prerokovaní k správe o ohodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z z. v znení neskorších predpisov