Informácie pre voliča v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Dátum vydania: 
streda, 1. august 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  a v meste Košice.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?volby-oso2018