NÁVRH NA VYVLASTNENIE, Stavba "ĎIAĽNICA D1 BRATISLAVA-SENEC, SKAPACITNENIE I. ETAPA /BRATISLAVA - TRIBLAVINA/"

Dátum vydania: 
utorok, 5. september 2017

Žiadosť Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej správy o zverejnenie písomnosti: NÁVRH NA VYVLASTNENIE