Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

Dátum vydania: 
piatok, 30. november 2018