Návrh VZN o organizácii miestneho referenda

Dátum vydania: 
piatok, 28. september 2018