Návrh VZN o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Dátum vydania: 
pondelok, 5. február 2018
PrílohaVeľkosť
PDF icon Návrh VZN - príspevok MŠ a ŠKD174.41 KB