Obchodná verejná súťaž - nájom pozemkov parc.č. 2070/23 a parc.č. 2070/44, k.ú. Vajnory

Dátum vydania: 
pondelok, 2. október 2017