Orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN - oznam.

Dátum vydania: 
utorok, 3. apríl 2018