Oznámenie o orezaní drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia v k.ú. Vajnory na ul. Roľnícka, Koncová, Kratiny, Zátureckého, Na doline, Skuteckého, Nad jazierkom, Baničová, Osloboditeľská, Rybničná, Pod Válkom a Koniarkova

Dátum vydania: 
štvrtok, 28. september 2017

Oznámenie o orezaní drevín v ochrannom pásme elektrického vedenia v k.ú. Vajnory na ul. Roľnícka, Koncová, Kratiny, Zátureckého, Na doline, Skuteckého, Nad jazierkom, Baničová, Osloboditeľská, Rybničná, Pod Válkom a Koniarkova v termíne od 13.10.2017-15.12.2017