Oznámenie o predložení odvolania proti rozhodnutiu OÚ Senec