Oznámenie o strategickom dokumente: „Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BARTISLAVA – VAJNORY“ – informácia verejnosti