Oznámenie o vstupe na pozemky - vonkajšia inšpekcia vysokotlakových plynovodov

Dátum vydania: 
štvrtok, 28. február 2019