Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Dátum vydania: 
utorok, 31. október 2017