Oznámenie o začatí kolaudačného konania "Obnova VTL plynovodu DN150,PN25 v úseku TU Senecká - TU Vajnory"