Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Rekonštrukcia plynovodu Vajnory Tomanova

Dátum vydania: 
pondelok, 18. jún 2018