Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

Dátum vydania: 
utorok, 14. november 2017