Oznámenie o začatí konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom Okresného úradu Bratislava pod č.: OÚ-BA-OSZP3-2017/029124-1/MEN

Dátum vydania: 
pondelok, 11. september 2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom Okresného úradu Bratislava pod č.: OÚ-BA-OSZP3-2017/029124-1/MEN v prílohe.