Oznámenie o začatí stavebného konania - bytovka Osloboditeľská, zmena dokončenej stavby

Dátum vydania: 
streda, 20. jún 2018