Oznámenie o začatí stavebného konania Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory