Oznámenie o začatí stavebného konania „ Revitalizácia detského ihriska – Hubeného ul.“

Dátum vydania: 
piatok, 4. august 2017