Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom stavebnom a územnom konaní - Raven a.s.

Dátum vydania: 
streda, 5. december 2018

2x Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom stavebnom a územnom konaní - Raven a.s.
1x Oznámenie o začatí územného konania - Raven a.s.