Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní

Dátum vydania: 
štvrtok, 7. február 2019