Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní - MČ BA Nové Mesto

Dátum vydania: 
utorok, 12. september 2017