Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby

Dátum vydania: 
pondelok, 30. apríl 2018