Oznámenie spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. - rekonštrukcia plynovodov a plynárenských zariadení