Povinosť komunikovať s finančnou správou elektronicky po 1.1.2018

Dátum vydania: 
streda, 3. január 2018