Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja- jar 2017 –výzva

Dátum vydania: 
pondelok, 13. marec 2017