Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020

Dátum vydania: 
piatok, 12. január 2018

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“