Rozhodnutie č. 2/2017 starostu o pravidlách prevádzky závory a vydávania elektronických čipov na Vajnorských jazerách

Dátum vydania: 
pondelok, 11. september 2017

Rozhodnutím starostu č.2/2017 sa upravujú pravidlá vjazdu motorových vozidiel ako aj prevádzky automatickej závory pomocou elektronického zariadenia a vydávaní elektronického ovládacieho zariadenia umožňujúceho jej otvorenie.    

Mestská časť Bratislava-Vajnory z dôvodu efektívnej regulácie vjazdu motorových vozidiel v oblasti Vajnorských jazier rozhodla o osadení automatickej závory na vstupe do lokality Vajnorské jazerá. Vjazd do lokality je regulovaný dopravnou značkou zákaz vjazdu s výnimkou pre obyvateľov mestskej časti  a držiteľov povolenia na vjazd (majitelia nehnuteľností v lokalite Vajnorské jazerá, rybári s povolením). Takáto regulácia bola prijatá na základe odporúčania Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory prijaté opatrenie. Závora pri Vajnorských jazerách má za úlohu regulovať dopravu v rekreačnom areáli jazier.

Pravidlá prevádzky a závory a vydávania elektronického zariadenia na jej ovládanie nájdete v priloženom dokumente :Rozhodnutie starostu č.2/2107 a žiadosť o vydanie čipu.(na konci dokumentu)