Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavbu: „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ – PRERUŠENIE KONANIA