Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_BA_Horné Šajby"

Dátum vydania: 
štvrtok, 26. október 2017