Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný dom DIAMANT“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie