Rozhodnutie - predĺženie platnosti SP - "cyklotrasa, ul. Pri mlyne - Bratislava-Vajnory"

Dátum vydania: 
piatok, 8. február 2019