Stavebné povolenie Potraviny, predajňa Bratislava - Vajnory areálové komunikácie a spevnené plochy

Dátum vydania: 
pondelok, 10. december 2018