Stavebné povolenie - zmena dokončenej stavby

Dátum vydania: 
pondelok, 10. september 2018