Stavebné povolenie - zmenu dokončenej stavby

Dátum vydania: 
utorok, 4. september 2018