Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov pre stavbu: "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača".

Dátum vydania: 
streda, 19. apríl 2017

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladov pre stavbu: "Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača".
Jednotlivé texty rozkladov sú k nahliadnutiu na stavebnom úrade.