Verejná vyhláška – Rozhodnutie o prerušení konania OÚ BA odbor starostlivosti o životné prostredie, Bratislava pod č. OU-BA-OSZP2-2017/061192/II-4/DOK

Dátum vydania: 
streda, 2. august 2017

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o prerušení konania OÚ BA odbor starostlivosti o životné prostredie, Bratislava pod č. OU-BA-OSZP2-2017/061192/II-4/DOK,  vo veci vydania povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd  „Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek km 0,000-3,638 (13,600-17,238 D1) Bratislava-Triblavina“