Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda

Dátum vydania: 
streda, 17. október 2018