Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Dátum vydania: 
streda, 1. august 2018